تاريخ : | | نویسنده : علی حامدی

رهگذر به مرداب رسید

خطاب به او پرسید:

راز مرگ دلخراش تو چیست ؟

مرداب :

راز مرگ من هرگز فاش نشد

اما اکنون که تو می خواهی

پس،

پایین تر آی

حرف هایم ابدیست ...  • تلفن کوتاه
  • پنجه